glass furniture

Especialitstes en fabricació de vitrines, també de grans dimensions com aquesta per a preservar la troballa de la Barceloneta al MUHBA.

Llegir més

Noticia el País